VLF- og SP-målinger Berg grube.

Formålet med målingene var om mulig å kartlegge utstrekningen av de kjente mineraliserte soner. Målingene foregikk i stikningsnett. Det ble målt 6 km pro filer med VLF. SP-målinger ble gjort i et mindre område omkring gruva/dag- bruddet. I strøket nord for dagbruddet ble det observert svake VLF-anomalier på en 125 meter lang gruntliggende sone som antakelig må være gruvesonen. Ved dag- bruddet ble det ikke observert VLF-anomalier. VLF-anomalier ble ellers observert langs en mindre markert sone som strekker seg nordøstover fra gruveområdet. Sonen ble fulgt over en strøklengde av 600 meter og fortsetter ut av målefeltet mot nordøst. SP-anomalier ble påvist ved en røsk nord for gruva.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1430/1A
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms