VLF- og magnetiske målinger Njuovcokka

Formålet med denne undersøkelsen var å kartlegge en mineralisert sone på nordsiden av Njuovcokka samt å lete etter andre hittil ukjente soner i det overdekte området. Det ble utført VLF- og magnetiske målinger over et ca. 6 km2 stort område. VLF-målingene ga indikasjoner på flere til dels sterkt ledende soner med øst-vestlig utstrekning, hvorav flere også ga magnetiske anomalier. Den mineraliserte sonen på nordsiden av Njuovcokka ga sterke anomalier både med VLF og magnetometer, og det anbefales videre undersøkelser i form av røsking eller diamantboring på denne og på en ledende sone i den vestre delen av feltet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/38B
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark