VLF-målinger Viosen

Kisen i Snåsafeltet kan karakteriseres som vasskis. Det ble målt i to områder som i rapporten har fellesbetegnelsen Viosen. Det første ligger 1 km nord for Agle jernbanestasjon, 8-10 km nordøst for Viosen Feltet strekker seg 2.6 km i øst-nordøstlig retning fra østre ende av Drev- sjøen til Burvasselva 500 m vest for Landsem. Det er tidligere røsket i en rekke punkter i dette strøket. Det andre feltet ligger 1 km nord for Dravlangårdene ca. 4 km nord-nordøst for Viosen. Målefeltet er 1 km langt og strekker seg i vest-sørvestlig retning fra vestre ende av Bjørnsjøan. I begge de undersøkte områder ble det påvist lange og til dels sterkt ledende soner. De utførte målingene har vist at VLF-metoden egner seg meget godt for kart- legging av lange, utgående vassikissoner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/55B
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport