VLF-målinger Syd for Lergruvbakken.

Formålet med VLF-målingene var i første rekke å få fastlagt I-forekomsten noe nøyere. I-forekomsten ligger ca. 2 km syd for Lergruvbakken og ble funnet ved Turammålinger i 1966 av Elektrisk Malmleting, Stockholm. ABEM's anvisninger er noe ufullstendige, og oppdragsgiver ønsket å se resultatene av et forsøk med VLF-målinger før det eventuelt ble boret på forekomsten. VLF-forsøket bidro ikke nevneverdig til klarlegging av I-forekomsten. Det ble derfor senere på sommeren utført Turammålinger i området, kfr. NGU Rapport nr. 1300. Koordinatene i rubrikken ovenfor angir beliggenheten av borhull nr. 273 som er satt ned østligst på E-forekomsten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1277
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport