VLF-målinger Eiker kobberfelter

Mineraliseringen ved Berg gruve og Haugset gruve består hovedsakelig av kobber -kis og svovelkis og ved Åsgruva kobberkis, sinkblende og blyglans. Erts- mineralene opptrer i eller i forbindelse med kvartsganger. Det ble ved målingene ikke funnet noen sammenheng mellom sonene i de for- skjellige gruvene. Ved Berg gruve og Åsgruva ga gruvesonene svake/meget svake anomalier. Sonen ved Haugset gruve ga ingen anomalier. I feltet forøvrig ble det påvist flere til dels lange sydvest-nordøstgående soner med til dels relativt høy ledningsevne. Det bør overveies å foreta røsking, jordprøvetaking og evt. boring på disse sonene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1750/54B
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud