Vibrasjonsmålinger Tafjord Kraftstasjon.

I 1953 foretok GM vibrasjonsmålinger på et aggregat i Kraftstasjon II. Det skulle den gang fastlegges hvorvidt spregninger i en nærliggende stoll kunne tenkes å skade stasjonens maskiner (GM Rapport nr. 101 A). I 1964 var oppgaven å undersøke om vibrasjonene på maskinene er noe sterkere enn i 1953. Man var nemlig redd for at de utførte sprengningsarbeidene hadde ødelagt noe av fjellets stabilitet. Det foreligger ingen rapport over målingene i 1964, men i GMs rapportarkiv ligger et brev til oppdragsgiver datert 29.04.64 hvor det konkluderes med at det ikke foreligger noen merkbar økning i vibrasjonene siden målingene i 1953. I arkivet ligger dessuten en skisse som viser målepunktene samt en liste over måleresultatene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
542
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport