Vibrasjonsmålinger Tafjord Kraftanlegg K II.

I maskinhallen i kraftstasjon II skulle måles vibrasjoner under forsøkssalver i nærliggende stoll, for klarlegging av hensiktsmessig sprengningspraksis ved forestående inndrift av stollen. Det skulle søkes fastlagt hvorvidt salver kunne tenkes å skade stasjonens maskiner. Det ble anvendt vanlig seismisk refraksjonsapparatur. Et hovedresultat av målingene er at vibrasjonsamplituden bestemmes av ladningen i den enkelte serie og ikke av salvens totale ladning.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
101 A
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport