Vestrandens fremtredende tyngdeanomali: Den store tyngde trukket inn i landområdet tyder på en rift-struktur.

Magnetotellurisk vertikal sondering er utført ved Stokksund, Sør-Trøndelag med den hensikt å undersøke jordskorpens oppbygning og tykkelse i området. Målepunktet ligger i den nordlige del av Vestranden. Vestranden er geologisk benevnelse på et område som strekker seg langs kysten fra Kristiansund til Foldereid-Vikna. I denne delen av Vestranden har magnetfelt og tyngdefelt en styrke over det normale, og punktet hvor sonderingen ble utført ligger i nærheten av disse anomalienes maksima. Den elektriske motstanden i jordskorpen i området er stor. Dette letter målingen av dypet til ledende mantel som sannsynligvis delvis består av smelte. Det indikerte dyp til smelten er 12-13 km.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.111
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport