Veileder for prøvetaking og kjemiske analyser av pukk

Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Jernbaneverket utarbeidet en veileder for prøvetaking og kjemiske analyser av pukk. Veilederen bygger på "NGU Rapport 2007.008 Undersøkelser av kjemisk sammensetning i pukk og krav til prøvetaking og kjemiske analyser" Bakgrunnen for denne veilederen er at Jernbaneverket ønsker dokumentasjon på innholdet av arsen og tungmetaller fra sine pukkleverandører.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2007.009
Page number:
6 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000