Vedrørende grunnvannsundersøkelse Akersvika Vest.

Grunnvannsundersøkelse for eventuell energibrønn for fotballplass. Usikkert hvorvidt vannmengden er stor nok. Anbefaler en 5" Odex boret prøvebrønn som vil kunne gi sikkert svar.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.137
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark