Vedr. vannforsyning til industriområdet Bjørhusdal, Namsskogan.

Grunnvannsundersøkelser i forbindelse med vannforsyning fra løsavsetninger til industrifelt. Undersøkelsene positive.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00016
Page number:
4
Document type:
Rapport