Vedrørende videre utbygging av grunnvannsanlegget på Braskereidfoss i området på østsiden av Glomma ved Braskereidfoss kraftverk

Omfatter videre utbygging av grunnvannsanlegget på Braskereidfoss i området øst for Glomma ved Braskereidfoss kraftverk. Vannførende mektighet av løsmateriale er ca. 20 m, med kommunikasjon til Glomma.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.138
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark