Vedrørende forurensninger av borebrønner i fjell på Isnestoften og Store Korsnes samt vurdering av grunnvannsmulighetene i Kåfjord og Kviby.

Omfatter forurensning av fjellbrønner på Isenestoften, samt vurdering av grunnvannsforsyning til Kåfjord fra borebrønner i fjell, eller nedlagt gruve. Videre mulighetene til felles vannforsyning fra løsmasser til Kviby.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.141
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark