Vedlegg til rapporten: Jordsmonnets motstand mot forsuring i Sogn og Fjordane fylke.

I dette vedlegget til rapporten: Jordsmonnets motstand mot forsuring i Sogn og Fjordane fylke, er det gitt forklaring til endel definisjoner som er brukt i rapporten. Videre inneholder vedlegget tilsammen 69 kartbilag og 118 tekstbilag. Alle rådatakart, statistiske parametre og analyseresultater er vist i tabeller, diagrammer og analyselister.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.120/B
Page number:
191
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport