Vannforsyning ved grunnvann til Rasegalvarre, Iskuras og Maisavarre

Brev: 2868/70G Beskjedne mengder vann (100-200 l/t) trenges til installasjoner. Kloakk må disponeres slik at den ikke kan forurense grunnvannet. Rasegalvarre: Bergarten er en sericitt-kvartsitt. Rikelige mengder vann må kunne forventes til relativt dypt hull, minst 70-80 m. Loddrett boring ble tilrådet på anvist sted. Iskuras: Bergarten er kvartsitt som gir godt håp om tilstrekkelig vann til dypt boreull. Boring skrå 75o retning N380 mot NNV ble anvist. Maisavarre: Bergarten er rød, grovkornet massiv homogen granitt. Tidligere loddrett boring til 100 m var tørr. To boresteder ble anvist med retning N90, skrått 60o (beste alternativ) og loddrett (nest beste alternativ).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00622
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark