Vannforsyning tl planlagt hytte, Knapskog, Sotra kommune

Brev: 2070/71G Bergarten er granittisk gneis av svært tett type. Det forventes ikke store mengder vann til fjellbrønn(er) boret på anvist(e) plass(er).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00551
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland