Vannforsyning til øvre Lian i Lier.

Uttak av borplass i vulkanske bergarter ( breksje, rombeporfyr m.m. ) for grunnvannsforsyning til enebolig og vanning av frukthave.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80071
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud