Vannforsyning til østre Vensås i Bærum.

Ved boring i lavabergarter har en kommet inn i en uanminnelig massiv porfyr som opptrer i Lommedalsområdet ( rombeporfyr nr. 6 ). Det er vanlig at en må bore gjennom denne bergarten uten å finne vann. I dette tilfelle kom vanninnslaget på 128 meters dyp, og det ble ikke aktuelt å benytte den al- ternative borplass som ble tatt ut under befaringen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79094
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus