Vannforsyning til Spongdal skole, Byneset

Brev: 3935/71G Bergarten tilhører grønnsteinavdelingen. Vannbehovet på 700 l/t vil kunne dekkes med fjellboring, men flere hull må påregnes dersom en ikke er heldig å treffe på ganger av trondhjemitt. Stor overdekning av leire vanskeliggjølr boring, men bedrer beskyttelsen mot forurensning av vannet. Boreanvisning gitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00590
Page number:
2
Document type:
Rapport