Vannforsyning til sommerbolig, Hylkje

Brev: 1430/71G I amfibolittisk gneis ble det anvist boring av brønn skrått 60o mot vest på tilvist sted. En viss mulighet for saltvannsinntrengning.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00558
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland