Vannforsyning til sommerbolig, Helvik, Nesodden.

Eksisterende brønn er ødelagt av kloakktilførsel. Sted for boring av ny brønn i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00262
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus