Vannforsyning til Åskleiva 2.

Uttak av ny borplass for grunnvannsforsyning etter at det er gått ras i tidligere borhull. Det vil være en viss fare for ras også i det nye borhullet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80095
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus