Vannforsyning til planlagt boligfelt i Lesja

Brev: 3037/69G Boligfelt med 60 leiligheter trenger 2000 l/t. Dette anses det mulig å oppnå ved fjellboringer i åssiden ovenfor "Prestegårdsteigen", som kommunen har planlagt til formålet. Men det er vanskelig å finne optimale borestadier p.g.a. stor overdekning av morene, så sjansen for vannboring er større enn vanlig.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00534
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland