Vannforsyning til påtenkt boligfelt i Jondalen.

Uttak av borplasser i gmeisbergarter for grunnvannsforsyning til 50 ene- Boliger i planlagt nytt boligfelt. Infiltrasjon av avløpsvann må avgjøres etter at lokalitetene for produksjonsbrønner er endelig avgjort.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-78162
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud