Vannforsyning til Oppdal fjellskole.

Oppdal fjellskole har 2 borebrønner. Den ene av disse er ødelagt, og en dykkpumpe sitter fast her. I rapporten vurderes forskjellige muligheter for ny boring, og årsaken til de eksisterende problemer diskuteres.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79086
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG