Vannforsyning til Moflag - Sleneset, Lurøy kommune

Brev: 2134/72G Øyene Moflag og Slåtterøy får vann gjennom sjøledning fra Tomma 12 km unna. Vannet faller bort i perioder, pga. teknisk svikt. De ønsker grunnvann som sikkerhet/reservevann. Det er stor saltvannsfare ved boring over hele området pga. det lave terrenget. Grunne hull gunstig plassert vil kunne gi noe fersk- vann forutsatt lavt uttak som ivaretar ferskvann-saltvann-balansen. Noen boresteder ble anvist.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00600
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland