Vannforsyning til Mariaholm Skolesenter.

Det var ønsket vann til skole med internat. Under befaringen var brønnboring i fjell i gang, men med lite vann. Nytt sted for boring av ny brønn ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00380
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold