Vannforsyning til Karstad og Angedalen skoler.

Uttak av borplasser i gneisbergart for grunnvannsforsyning til to skoler. Ved karstad skole er det fare for forurensning både fra Karstadvannet og forurensede utslipp langs veien.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-79044
Page number:
4
Document type:
Rapport