Vannforsyning til hyttefelt, Dypeklo.

Det var ønsket vann til minst 5 hytter. Boreplass ble tatt ut i granitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00043
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold