Vannforsyning til hytte, Haugastøl.

Hytta har en gammel borebrønn i fjell, men den gir nå for lite vann. Sted for ny borebrønn ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00324
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud