Vannforsyning til Hoel, Nes i Akershus.

Det er ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Gneisbergartene på stedet er nær totalt overdekket, og en boring i disse vil være svært risikofylt. Det kan være aktuelt å grave brønner langs Vorma, hvor det er en brønn fra før. Prøvepumping av denne, og bakteriologisk undersøkelse av vannet foreslås. En søppelfylling i nærheten kan forurense Vorma, og kansje også grunnvannet, selv om den ligger på tykke marine leirer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80043
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus