Vannforsyning til Haukåsen radarstasjon i Østmarka.

Uttak av borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til drift av radarstasjon. Vannbehovet er lite.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-78129
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo