Vannforsyning til Gjevilvasshytta, Oppdal

Brev: 3305/71G Fire boreplasser er anvist øst for hytta, mot sprekkesone. Bergarten i området er en kvarts-feltspat skifer (Oppdalsskifer) som er svært lite oppsprukket. Erfaringene ved borebrønner i denne bergarten er svært sparsomme. En får bore og håpe.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00592
Page number:
1
Document type:
Rapport