Vannforsyning til gården Ledal og bebyggelsen ved Kjørsvikbugen i Aure kommune, Møre og Romsdal.

Vurdering av mulighetene for å skaffe grunnvannsforsyning til gården Ledal og et nytt boligfelt like ved Kjørvikbugen. Det er tatt ut lokaliteter for prøveboring i gneisbergarter som synes nokså massive, og derfor dårlig egnet til formålet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80063
Page number:
9
Document type:
Rapport