Vannforsyning til Frie evangeliske forsamlings leirsted, Åven i Råde.

Leirstedet har to brønner som er gravet i sand, ønsket mer vann. Sted for graving av ny brønn ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00386
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold