Vannforsyning til fabrikk.

Det var ønsket vannforsyning og kjølevann til ny fabrikk. Sted for boring i fjell for vanlig vannforsyning ble tatt ut. Kjølevann bør tas fra elven.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00048
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold