Vannforsyning til enebolig tilhørende Eivind Kaldnes, Alversstraum i Lindås.

Det er tatt ut borplass i båndede anorthosittbergarter for vannforsyning til enebolig. Forholdene synes relativt dårlige for vannboring.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-77132
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland