Vannforsyning til diverse steder i Fagernesområdet.

Omfatter vannforsyning for borebrønner i fjell til endel enkeltvannforsyning og flyplassområdet. Forholdene ikke gode. Vesentlig fyllitter med gjennomgående vannføring 0-100 1/timen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.162
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland