Vannforsyning til boligfelter Kalland, Setermarka og Åråsvåg. Vannforsyning Mongstad

Brev 3407/71G Kalland: Tilskuddsvann minst 600 l/t anbefales skaffet ved 1-2 anviste boringer i vekslende granittisk gneis og gabbro, med N-s steile sprekker som antas å være vannførende. Setermarka og Åråsvåg_ To boligfelt hvert med vannbehov 2500 l/t, antas å kunne skaffe dette vannet ved boringer i fjell på anviste steder. Bergartene er middels kornet foliert, hhv massiv grågrønn hornblendedioritt. Mongstad: Foreløpig kommentar etter kort befaring: Vannbehov på 15 m3 er trolig umulig å skaffe på rimelig måte fra grunnvann i fjell på Mongstadsletta, løs- masseforekomster finnes ikke.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00548
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland