Vannforsyning til boligfelt ved S. Myre.

En tidligere anvist boring er utført vertikalt i stedet for på skrå. Resul- tatet ble ikke tilfredstillende, og det foreslås trykkspyling av borhullet. Alternativt er angitt 2 andre boremuligheter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81069
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold