Vannforsyning til boligfelt ved Enger, N. Eggedal.

Det var ønsket vann til et boligfelt som var planlagt bygget ut til ca. 50 hus. Det ble anbefalt å undersøke mulighetene i løsmassene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00349
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud