Vannforsyning til boligfelt på Nord - Strøno.

Uttak av mulige borplasser i omvandlede, basiske bergarter for grunnvanns- forsyning til boligfelt. Det tengs minst 1 000 l/t., men det er tvilsomt om en kan oppnå så mye i disse bergartene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80105
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland