Vannforsyning til to boliger, Hamreplassen, Hjellestad

Brev 4073/71G Muligheten for å løse vannforsyningen til boligene ved boring i fjell anses for ikke for å være god. Boreplass ble anvist, men alternativt ble det tilrådd å satse på takvann.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00545
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland