Vannforsyning til to boliger, Godåsen

Brev: 2882/70G Bergarten er mørk gneis gjennomskåret av et øst-vestgående sprekkesystem. To boringer ble anvist skrått, mot nord.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00564
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland