Vannforsyning til bolig, Tellnes

Brev: 2065/71G Bergarten er gneis og amfibolitt tilsynelatende svært tett. Boring antas å gi små sjanser for vann. Et borested anvist N300 mot V, 60o skrått.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00553
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland