Vannforsyning til bolig. Feste.

Eiendommen har en borebrønn i fjell, men den gir lite og saltholdig vann. Ny boring i fjell ble frarådet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00448
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold