Vannforsyning til Bolga, Meløy kommune

Brev: 3250/72G 300 personer og 2 fiskebruk trenger omlag 10 m³/time utjevnet. Fiskebruket er største forbruker, men kan kansje dekke en del av forbruket ved sjøvann. Bergarten er en massiv, grovkornet lett foliert rød-granitt, som virker svært tett, 2 sprekkesystemer virker lovende. Det anbefales imidlertid i rapporten å satse på en kilde like vest for plantefeltet dersom den ved målinger over året viser seg å føre nok og godt vann. Fjellboringer bør en gjøre først dersom kapasiteten i kilden er for liten. Fem boreplasser ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00599
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland