Vannforsyning til Bogøy - Holmefjord og Ådland.

Gjelder vannforsyning til Bogøy-Holmefjord og Ådland. Det er tidligere gjort forsøk med boring i fjell, men resultatet negativt. Det er foreslått gjennomføring av undersøkelsen i Ådlandsdalen og Hope i forbindelse med uttak av grunnvann fra løsmateriale langs Ådlandselva og Hopselva.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.118
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland