Vannforsyning til Ble Fjellstue.

Det var ønsket vann til den planlagte bebyggelsen. Forholdene var ikke gunstige for brønnboring i fjell. Det ble anbefalt å grave brønn.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00365
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud