Vannforsyning til bebyggelsen mellom Sørvik og Aanstad, Andørja

Brev: 2563/71G Grunnvannsforsyning vurderes som alternativ til vannforsyning via sjøledning fra Rolla. Grunnvann fra løsmasser er ikke aktuelt. Bergarten i området er glimmerskifer med årer av pegmatitt. Under denne liggger i en del av området grå gneis/kvarts glimmerskifer. Vannbehovet på 7-10 m³/t forutsetter boring av mer enn 10 brønner med innbyrdes avstand på 100-150 m. Dette alternativet frarådes bl.a. pga. usikkerheten ved mulighetene for å få tilstrekkelig vann, og det relativt uhandterlige tekniske apparatet som må opprettes og drives, dessuten prisen, sammenlignet med sjøledningsalternativet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00619
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms